ΣΤΟΛΟΣ

Ο στόλος των ιδιόκτητων οχημάτων της εταιρίας μας ανέρχεται στα παρακάτω :

  • 8 ιδιόκτητα Φορτηγά
  • 7 Ψυγεία
  • 4 Περονοφόρα Οχήματα
  • 1 Όχημα Ειδικών Μεταφορών (Βαρέων Οχημάτων)
  • 5 Μικρά Οχήματα Διανομής