ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Διακίνησης  :

  • Οδικές Μεταφορές
  • Ψυγειομεταφορές
  • Μετακομίσεις – Συσκευασίες
  • Αποθηκεύσεις
  • Διεκπεραίωση Εκτελωνισμών
  • Προσωρινή Εναπόθεση Εμπορευμάτων
  • Ειδικές Μεταφορές (Οχημάτων – Βαρέων μηχανημάτων)
  • Συνεργασίες με διεθνής μεταφορικές για αποστολές και παραλαβές εμπορευμάτων σε όλο τον κόσμο
Η εταιρία μας διαθέτει σύστημα διαχείρισης στόλου μέσω τηλεματικής για την ασφάλεια των εμπορευμάτων και για την ενημέρωση των πελατών όσον αφορά την παράδοση των εμπορευμάτων.