ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εγκαταστάσεις της Εταιρίας  :
  • Ιδιόκτητος χώρος 16,5 στρεμμάτων στην Έδρα της Επιχείρησης στη Λεωφόρο Τήνου – Τριποτάμου Θέση Πετριού Τ.Κ. 842 00
  • Νοικιασμένος χώρος 2 στρεμμάτων στο Υποκατάστημα της Επιχείρησης στην Αγ. Άννης 37Α και Ορφέως Βοτανικός Αθήνα Τ.Κ.118 55